Logo Vincentius Dokkum

community icon

koffiebalie

caravan icon

 

 

De Vincentiusvereniging is een vrijwilligers­organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. We zijn voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentius­vereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Die zijn zo breed en divers dat het voor vrijwilligers niet moeilijk is taken op niveau te vinden die voldoening bieden. De meeste leden en medewerkers zijn jarenlang betrokken bij de vereniging.

 Lokaal, landelijk en internationaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden. We steunen derhalve projecten waar ook ter wereld. De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 132 landen over de hele wereld met bijna een miljoen leden.

 De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

 

 

Vincentius Vereniging Dokkum

Secretariaat Vincentiusvereniging Dokkum

Voor het caravanproject:
NL51.RABO.014.00.73.345
van de Vincentiusvereniging in Dokkum.
Voor de Vincentiuszaal
NL74.RABO.032.93.95.203
van de Vincentiusvereniging in Dokkum.

ANBI