Logo Vincentius Dokkum

 

Het caravanproject in 2022

In 2022 zijn we fris gestart met de ingebruikname van de nieuwe caravan. Geweldig dat het gelukt is om na 12 jaar intensief gebruik een nieuwe te financieren.

 Dankbaar voor onze vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat de nieuwe caravan klaar gemaakt is voor het nieuwe seizoen. De tegels kregen een opfrisse beurt, alle overtallige bladeren en takken weggeruimd, het gras keurig bijgeknipt. Ook een poetsbeurt van binnen en van buiten is weer gebeurt en natuurlijk even fris van binnen inrichten en compleet maken. Buiten is het tuinhuisje geschilderd en ook de toegangstrap is geschilderd en voorzien van nieuwe houten delen. Zelfs de fietsen hebben een goede beurt gehad.

Om het geheel compleet te maken was er een sponsor die ons nieuw tuin meubilair heeft gegeven.

 Om te proberen ook kinderen te betrekken bij ons caravan project hebben we in het voorjaar contact opgenomen met de Bonifatiusschool in Dokkum. Hieruit is een heel leuk en enthousiast project ontstaan. Op de laatste schooldag van de Bonifatiusschool in juli zijn de door 120 kinderen zelf beschilderde houten caravannetjes door ons verkocht tijdens de Bonifair. Er bleven nog een aantal over die we vervolgens in de kerk hebben verkocht.

 In het afgelopen jaar is de caravan 15 weken bezet geweest. We hebben 56 gasten ontvangen, waarvan 21 kinderen. 5 gezinnen kwamen uit onze eigen regio, 4 hiervan waren klanten van de voedselbank uit Dokkum of Damwoude. De Rotaryclub van Dokkum heeft 2 van deze gezinnen gesponsord, onze Vincentius verenging ook 2. Door de PKN uit Birdaard werd 1 gezin aangemeld en gesponsord. Dit jaar werd ook een gezin gesponsord door de Sint Vitus Parochie in Leeuwarden. Andere Vincentius verenigingen uit Geldrop en Gouda hebben 3 gezinnen aangemeld en gesponsord; Verder kwamen er 6 gezinnen van elders die zichzelf hadden aangemeld en zijn toegelaten na inkomens-screening door Vincentius Nederland.

In het najaar werd er in beide parochies weer een stoofperenactie gehouden & ook de jaarlijkse Oogst-dank-dag veilingen leverden weer een geweldige opbrengst op.

Inmiddels is de caravan de weer winterklaar gemaakt en zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet dank zij de spirit en de veerkracht van onze vrijwilligers.

 Namens de Vincentiusvereniging
      Carolien Demes

zie ook jaarcijfers 2022

Vincentius Vereniging Dokkum

Secretariaat Vincentiusvereniging Dokkum

Voor het caravanproject:
NL51.RABO.014.00.73.345
van de Vincentiusvereniging in Dokkum.

ANBI