Logo Vincentius Dokkum

 

Het caravanproject in 2021: Licht aan de horizon!

Het jaar 2021 was weer een jaar met veel corona tegenspoed, maar ook een jaar van nieuw elan.
Ook dit jaar een lagere bezettingsgraad van de caravan door extra voorzichtigheid, hogere kosten door extra schoonmaak en onverwachte onderhoudskosten aan onze bejaarde caravan. We hadden ook lagere inkomsten door het wegvallen van giften bij jubilea en touristen in de parochiekerk.

Laten we het maar gauw vergeten, want er is ook veel goed nieuws.

Bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de gas en waterinstallatie, kregen we de boodschap dat we rekening moesten gaan houden met onaangename verrassingen. Tijd dus om beslissingen te nemen.

Er waren eigenlijk maar twee opties: het project stoppen of de caravan vernieuwen. Voor dat laatste was onze spaarpot onvoldoende gevuld.

In Juni bleek uit een informele peiling dat er veel draagvlak was om het project voort te zetten. In Augustus hadden we financiele toezeggingen om de helft van het tekort te dekken en dat gaf ons voldoende vertrouwen om de nieuwe caravan te bestellen. Inmiddels is door een geweldige opbrengst van de Oogst-dank-dag veiling en vele andere giften het financiele gat gedicht. Het nieuwe enthousiasme leverde ons ook nog een aantal nieuwe vrijwilligers op en ook dat voorzag in een dringende behoefte.

In het afgelopen jaar is de caravan 11 weken bezet geweest. We hebben 44 gasten ontvangen, waarvan 25 kinderen. 7 gezinnen kwamen uit onze eigen regio, allen klanten van de voedselbank. De Rotaryclub van Dokkum heeft 2 van deze gezinnen gesponsord; 2 gezinnen werd aangemeld en gesponsord door de PKN diaconie; en onze Vincentius vereniging de rest. Andere Vincentius verenigingen hebben 3 gezinnen aangemeld en gesponsord; 1 gezin van elders heeft zichzelf aangemeld en is toegelaten na inkomens-screening door Vincentius Nederland.

In November kregen we bericht dat de door ons bestelde caravan niet leverbaar was. Een voor ons geschikt alternatieve nieuwe caravan was niet beschikbaar. Met dHr Eibergen werd afgesproken dat hij ons een vijf weken gebruikte caravan zou leveren, verder conform onze bestelling. De afgesproken prijs is 34000 euro. Bij de jaarwisseling hadden we  nog geen rekening en hadden we nog niets betaald.

Inmiddels staat de nieuwe caravan op zijn plaats en is de inventaris verhuisd. De begroeiing rond de caravan is drastisch ingeperkt. Er moet nog veel gebeuren, maar we zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet dank zij de spirit en de veerkracht die onze parochie heeft laten zien.

Namens de Vincentiusvereniging
John Dikhoff voorzitter

zie ook jaarcijfers 2021

Vincentius Vereniging Dokkum

Secretariaat Vincentiusvereniging Dokkum

Voor het caravanproject:
NL51.RABO.014.00.73.345
van de Vincentiusvereniging in Dokkum.

ANBI