Logo Vincentius Dokkum

 

Het caravanproject in 2020: In voor- en tegenspoed?

 

Het jaar 2020 is een gedenkwaardig jaar, dat veel mensen niet snel zullen vergeten: Ziekte, sterfgevallen, bedrijfssluitingen, armoede. Wat ik te melden heb over ons caravanproject is naar verhouding klein leed. Klein leed wordt niet gecompenseerd door overheidssteun, we moeten het samen oplossen.

Bij het uitbreken van de coronacrisis gingen de recreatieparken dicht en zo ook onze caravan. Pas vanaf 1 juli hebben we voorzichtig weer wat gasten ontvangen. Voorzichtig omdat veel van onze gastheren en gastvrouwen wegens hun leeftijd en gezondheid zich even terug trokken. Voorzichtig door extra professionele schoonmaak in te schakelen bij de wisseling van gasten. Dat hebben we de afgelopen jaren nooit gedaan omdat het te duur was.

Ook op een andere manier zijn we geraakt door de crisis. De afgelopen jaren hebben parochianen regelmatig hun jubileum- en verjaardags-cadeaus beschikbaar gesteld voor de caravan. Dit jaar waren er geen grote jubileumfeesten. Er was ook geen veiling tijdens de Dankdag voor de oogst. De parochiekerk was voor toeristen gesloten en de collectecaravan achter in de kerk stond leeg.

In februari 2020 hebben we in de jaarvergadering besloten om eind 2020 over te gaan tot vervanging van onze dan 10 jaar oude caravan. Met de opbrengsten van 2020 en een inzamelactie had dat moeten kunnen. In Mei heeft het bestuur besloten dit plan op te schorten.

Genoeg tegenspoed dus, maar er zijn ook goede dingen gebeurd.

In het afgelopen jaar is de caravan 9 weken bezet geweest. We hebben 33 gasten ontvangen, waarvan 16 kinderen. 8 gezinnen kwamen uit onze eigen regio, allen klanten van de voedselbank. De Rotaryclub van Dokkum heeft twee van deze gezinnen gesponsord; een gezin werd aangemeld en gesponsord door de PKN diaconie en onze Vincentius vereniging de rest. 1 gezin van elders heeft zichzelf aangemeld en is toegelaten na inkomens-screening door Vincentius Nederland.

In dit nieuwe jaar staan we weer voor een stevige uitdaging. De eerste helft van het jaar zal nog wel bepaald worden door Corona. Daarna begint de wederopbouw: in de eerste plaats onze vrijwilligers, die een beetje uit het zicht zijn geraakt. In de tweede plaats de financiën, want de caravan wordt toch steeds ouder.

Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan onze gastvrijheid. We hopen dat ze dat ook komend jaar weer willen doen voor onze gasten.

John Dikhoff

voorz. Vincentiusvereniging

 

zie ook jaarcijfers 2020

Vincentius Vereniging Dokkum

Secretariaat Vincentiusvereniging Dokkum

Voor het caravanproject:
NL51.RABO.014.00.73.345
van de Vincentiusvereniging in Dokkum.

ANBI