Logo Vincentius Dokkum

 

Het caravanproject in 2019.

Onze caravan aan het Bergumermeer begint een dagje ouder te worden.

Dat heeft een aantal voordelen: veel mensen kennen en waarderen het initiatief. Het is duidelijk geen ééndagsvlinder en dat blijkt ook uit de steun die we van alle kanten krijgen. In de eerste plaats natuurlijk de mensen die de gasten ontvangen. Zij zijn het hart van de organisatie. Wij zijn geen verhuurders van een recreatiecaravan, nee, wij ontvangen gasten, die niet overal welkom zijn.

Daarnaast krijgen we financiele steun. We zijn de organisatie die het staangeld voor ons betaalt, erg dankbaar. Daarnaast de bijdragen van de parochie uit de collectes en bv veilingen ter gelegenheid van Oogstdankdag. Maar daar blijft het niet bij: de jongeren van de PKN hebben voor ons gecollecteerd en soms vragen mensen bij een jubileum om het cadeau aan de caravan te schenken.

Een dagje ouder worden stemt ook tot nadenken: er komen wat meer reparaties en ooit zullen we ook aan vervanging toe komen. We hebben wel gespaard maar niet genoeg voor een nieuwe caravan.

In het afgelopen jaar is de caravan 12 weken bezet geweest. We hebben 46 gasten ontvangen, waarvan 24 kinderen. 3 gezinnen kwamen uit onze eigen regio, allen klanten van de voedselbank. De Rotaryclub van Dokkum heeft twee van deze gezinnen gesponsord en onze Vincentius vereniging één. 3 Gezinnen werden aangemeld en gesponsord door andere Vincentiusverenigingen en 1 gezin door de PKN diakonie. 6 gezinnen van elders hebben zichzelf aangemeld en zijn toegelaten na inkomens-screening door Vincentius Nederland.

Een van oorsprong katholieke vereniging als Vincentius is natuurlijk sterk vertegenwoordigd in het zuiden van het land. Maar ook daar slaat de vergrijzing toe. Sommige Vincentiusverenigingen met caravans zijn daarmee gestopt omdat ze een noodzakelijke vervanging niet konden regelen. Het gezamenlijke boekingssysteem Tommy werd te duur en is gestopt. Dat maakt de behoefte aan onze caravan groter, maar ook de aanmelding minder gemakkelijk.

Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan onze gastvrijheid. We hopen dat ze dat ook komend jaar weer willen doen voor onze gasten.

John Dikhoff

voorz. Vincentiusvereniging

 

zie ook jaarcijfers 2019

Vincentius Vereniging Dokkum

Secretariaat Vincentiusvereniging Dokkum

Voor het caravanproject:
NL51.RABO.014.00.73.345
van de Vincentiusvereniging in Dokkum.

ANBI